طبیعت

آرزوی ما این است که زمینه‏های آشنایی با طبیعت و حفظ آن را در بوم‌کلبه ترکمن به‏عنوان یکی از اهداف اصلی آن برای طبیعت‌گردان فراهم آوریم. انتخاب موقعیت قرارگیری مجموعه در دل پارک ملی‌گلستان با هدف کمک به حفاظت و آشنایی بیشتر با این پارک ملی انجام گردیده‌ است.  
ارسال پیام
نام
ایمیل
پیام
کد تصویری
عضویت در خبرنامه
ایمیل
کد تصویری
دریافت پیامک
تلفن همراه
کد تصویری