قوچ اوریال


قوچ و میش وحشی از گونه های بارز اکثر زیستگاه های کوهستانی و کوهپایه ای ایران است، که زمانی در تعداد زیاد در اکثر کوههای ایران یافت شده ولی متاسفانه اکنون تنها جمعیت های از آنها در مناطق حفاظت شده باقی مانده است. معمولا در تمام سال قوچ ها (نر ها) در گله های جدا از میش ها (ماده ها) و قوچ های نابالغ زندگی می کنند، ولی در اواخر پاییز این گله ها مخلوط شده و قوچ های بالغ به تشکیل حرمسرا پرداخته و گهگاه درگیری هایی در بین قوچ ها مشاهده می شود. قوچ و میش وحشی در ایران در فرم های ظاهری متفاوتی دیده می شوند، ولی این گونه در شمال شرق ایران به اوریال مشهور است. قوچ اوریال، بزرگترین انواع قوچ و میش در ایران است که پارک ملی گلستان از معدود زیستگاه های باقی مانده این گونه به شمار می آید. 


                                                                                                                     آرش قدوسی
ارسال پیام
نام
ایمیل
پیام
کد تصویری
عضویت در خبرنامه
ایمیل
کد تصویری
دریافت پیامک
تلفن همراه
کد تصویری